©2019-2020 by Polish American Congress of Arizona

Członkowstwo

Zapraszamy Państwa do Kongresu Polonii Amerykańskiej, by wspólnie dbać o polskie dziedzictwo na terenie Arizony. Do KPA mogą wstąpić tak osoby indywidualne, jak i organizacje. Prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiedniego formularza członkowskiego i dostarczenie go do naszego biura lub dowolnego członkiem zarządu. Osoby indywidualne przyjmowane są do Kongresu na podstawie polecenia dwóch czynnych członków naszej organizacji.